April 18th, 2011

Gints Bude, Fashion, Design, Models

Модели GINTS BUDE MODEL MANAGEMENT в репортаже с RIGA FASHION WEEK журнала MARTA!

Модели GINTS BUDE MODEL MANAGEMENT БЕАТЕ СТИВРИНЯ, АГНЕТА ЯНУШЕВИЧА, АНДРА АДАМОВИЧА, АННИЯ ШРЕЙТМАНЕ, ЕЛЕНА САЛИКОВА, ИЛЗЕ ПУГА и АНЕТЕ АУЗИНЯ в репортаже с RIGA FASHION WEEK журнала MARTA!www.rigasvilni.lv
Комментарии: стилист ИВЕТА ВЕЦМАНЕ (IVETA VECMANE)
Подготовила: ИНЕСЕ ГИБЕЙКО (INESE GIBEIKO)